راه بهشت

پویش” راهی به سوی بهشت ” از روز ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ رسما کارش شروع خواهد کرد یکی از اهداف آن پرداختن به آزاد سازی زندانیان غیر عمد بعد آموزش به آنها و سپس ایجاد اشتغال میباشد ، مورد بعدی کودکان کار هستند که مناسب است از این‌ به بعد با لقب ” کودکان مهر ” از آنها یاد کنیم و سپس ایجاد اشتغال مولد برای همه آحاد مردم و سایر برنامه ها است که در سال آینده معرفی خواهند شد.

محمود غفارپور ۹۱۲۲۹۰۱۹۴۱
Rahbehesht13@gmail.com

 

معرفی کتاب

راه بهشت